Họ và tên: TRẦN HOÀI NAM
Số báo danh: 0167
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc dân ca trữ tình
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0